Turja

Kuka on Turja Lehtonen?

Turja on 1970 Turussa syntynyt mies, joka asuu puolison Mian, pojan Pekan, kanssa omakotitalossa Turun Jäkärlässä. Ensimmäiset elinvuotensa hän vietti Satakunnassa, tarkemmin kerrottuna Harjavallassa. Tuota aikaa kesti neljään ikävuoteen asti, jolloin tapahtui paluu juurille Turkuun. Tosin kytkökset Satakuntaan eivät katkenneet, Turjan isän jäädessä asumaan Harjavaltaan ja mökin sijaitessa Porin Ahlaisissa. Aluksi Turja asui äitinsä kanssa Koulukadun ja Rauhankadun kulmassa sijaitsevassa kerrostalossa. Myöhemmin he muuttivat Pansioon ja siellä Lumikonkadulle, minne myös muuttivat isoveli Arto ja isosisko Maaret. Pansiossa Turja asuikin aina vuoteen 1994, jolloin hän muutti ensin keskustaan, sieltä Pitkämäkeen, sieltä Runosmäkeen, kesällä 2003 Jäkärlään, mistä taas lähemmäksi keskustaa Raunistulaan, josta tie vei takaisin Jäkärlään 2008.

Koulutukseltaan Turja on ilmastointiasentaja, mihin hän valmistui Turun Teknillisestä Ammattioppilaitoksesta vuonna 1988. Ammattikoulun työharjoittelun hän suoritti Valmet Paperikoneet Oyj:n Pansion tehtailla, mikä nykyisin tunnetaan Stairon Oy nimellä. Työharjoittelu poiki Turjalle työpaikan, missä hän olikin vuoteen 2001 asti. Ammattikoulussa Turja osoitti mielenkiintoa yhteisten asioiden hoitoon, hän olikin oppilaskunnan hallituksessa ja sen taloudenhoitaja. Työelämään siirryttyään ei mennyt pitkään, kun Turja valittiin osastonsa luottamusmieheksi, siitä alkoi uraputki, mikä sitten myöhemmin johtikin ammattiin. Luottamustehtävien lisääntyessä hän alkoi kurssittaa itseään mm. Metalityöväen Murikka-Opistolla, kurssien pituudet vaihtelivat muutamista päivistä kolmeen kuukauteen. Työsuhteessaan Metallissa on Turja jatkanut itsensä kehittämistä, mm. Lakimiesliiton kursseilla, Työväen Akatemiassa englantia ja Kiljavalla toimitsijatutkintoa.

Työpaikalla olleiden luottamustehtävien lisäksi Turjalla on ollut pienestä pitäen kiinnostusta politiikkaan. Poliittisessa nuorisotoiminnassa Turja on ollut 12-vuotiaasta asti. Se sai alkunsa Pansion Nuorisotalolla pidetyistä ”Päivän Nuorten” kerhosta, jossa hän oli aluksi mukana kerholaisena, myöhemmin vetäjänä ja järjestävän yhdistyksen hallituksessa varapuheenjohtajana, yhdistys oli taustoiltaan sosiaalidemokraattinen.  Vuoden 1992 kunnallisvaaleissa Turja oli ensikertaa ehdolla, tuolloin hän sai 98 ääntä. Tuolla äänimäärällä heltisi paikka Ympäristölautakunnassa, missä hän oli neljä vuotta. Vuoden 1996 kunnallisvaaleissa äänimäärä nousi hieman yli 200 äänen, jolloin hänestä tuli varavaltuutettu. Turja valittiin myös silloisen Turun Puhelimen johtokuntaan, missä hän oli Puhelimen myyntiin asti. Kunnallisista yhtiöistä lisäkokemusta Turja sai olemalla kolme vuotta kaupungin vuokrataloyhtiöiden TVT:n ja Lehtolaakson hallitusten jäsenenä. Turun sataman hallinnossa Turja oli vuodet 2000 – 2017 asti. Kaksituhatta luvun kunnallisvaaleissa Turja on saanut ääniä noin 200 joka on riittänyt varapaikkaan, vuoden 2016 Turja on varavaltuutettu.  Turja on toiminut myös Turun käräjäoikeuden lautamiehenä. Turja yritti myös vuoden 1999 eduskuntavaaleissa päästä Arkkadianmäelle saaden tuolloin reilut 400 ääntä. Hän totesikin vaalien jälkeen, että ilman kunnon budjettia on turha yrittää.

Nuoriso ja nuorten keskuudessa tehtävä työ on ollut aina Turja sydäntä lähellä, siitä viitteitä löytyy jo aiemmin kerrotustakin. Samaan aikaan, kun nuorena poikana Turja kävi nuorisotalolla kerhossaan, hän myös tutustui talon henkilökuntaan. Täytettyään kahdeksantoista Turja tekikin iltaisin sijaisuuksia ja toimi tarvittaessa disco-iltoina järjestysmiehenä nuorisotaloilla, pääasiassa Pansiossa. Mesaanin kerhokeskuksessa Uittamolla hän toimi iltaisin kerho-ohjaajana vuosina 1990-1994. Turja on myös yksi perustajajäsenistä Pansio – Perno Nuoret ry:ssä ja onkin toiminut yhdistyksen puheenjohtajana sen perustamisesta, vuodesta 1993, asti. Yhdistyksen nimi muutettiin ikärakenteen vuoksi vuonna 2006, Pansio-Perno PaPeNu ry. Ay-liikkeessä Turja oli myös aktiivinen nuorisotoimija, hän on ollut mm. Metallin ammattiosasto 49 nuorten puheenjohtaja, SAK:n Turun toimintaryhmän jäsenenä ja Metallityöväenliiton valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenenä vuosina 1992 – 2000.

Tänään voidaan todeta, että Turjan harrastuksista on tullut ammatti. Turja valittiin töihin Metallityöväen Liitto ry:n työehtotoimitsijaksi vuoden 2001 helmikuussa. Työ on ollut Turjan haaveiden täyttymys, vaikka työn toimipiste sijaitseekin Helsingissä. Vaikka työ on Helsingissä, ei Turja ole edes harkinnut kotikaupunkinsa hylkäämistä, vaan on päättänyt jatkaa kulkemista Turusta. Vappuna 2006 yksi virstanpylväs taittui Turjan uralla, hän aloitti tuolloin Metallityöväen Liitto ry:n järjestösihteerinä. Syksyllä 2009 olikin sitten seuraava virstanpylväs uralla siirtyä Metallityöväen Liitto ry:n työehtosihteeriksi. Turjaa pyydettiin ja hän suostui lähtemään Metallityöväen Liitto ry:n sihteeri kisaan kesällä 2012. Turja voitti oman ryhmänsä äänestyksissä kaikki muut neljä ehdokasta. Liiton enemmistöryhmälle Turjan nimi ei käynyt ja erilaisten vaiheiden jälkeen nimitettiin Turja Vasemmistoryhmän vetäjäksi sopimusasiantuntija tittelillä. Vuonna 2016 Turja tuli valituksi Metallityöväen Liitto ry:n viimeiseksi liittosihteeriksi, tuolloinkin äänestyksen jälkeen. Metalliliiton muututtua Teollisuusliitoksi 2017, tuli Turja valituksia Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtajaksi, voitettuaan tutun vastaehdokkaan Terho Ihalaisen toisen kerran.

Vakiduuni
OVD-operaatio vakiduuni