Työttömyysturva keskusteluttaa

Työttömyysturva keskusteluttaa

Heinäkuu on tunnetusti kuukausi, jolloin useat tahot haluavat tulla ulos erilaisilla heitoilla. Kulunut heinäkuu ei eronnut mitenkään tässä asiassa. Julkista keskustelua on värittäneet viime aikoina pohdinnat työttömyyskassoista ja nimenomaan siitä, että kaikkien pitäisi päästä osalliseksi kassojen palveluista. Esiin on nostettu erityisesti Kokoomuksen toimesta tällainen ajatus. Kyseessä on siis eräänlainen universaali työttömyysturva. Ajatus on sittemmin saanut kannatusta muiltakin puolueilta.

Pelkään, että tuossa Kokoomuksen ja myös EK:n ajamassa mallissa on ketunhäntä kainalossa. Olen melko vakuuttunut, että toteutuessaan tuo malli tarkoittaisi nykyisen keston lyhenemistä sekä korvaustason laskua. Lisäksi en hämmästelisi, jos jälleen kerran palkansaajat joutuisivat maksamaan enemmän, jotta rahoitus saataisiin turvattua.  On myös päivän selvää, että uusi järjestelmä toisi tullessaan lisää kustannuksia.

Keskusteluissa unohtuu usein myös esimerkiksi, että Työllisyysrahasto tilittää työttömyyskassoihin kuulumattomien osalta Kelalle vuosittain osuuden, joka vastaa kassoihin kuulumattomien työttömyysvakuutusmaksuosuutta. Tällä osuudella rahoitetaan Kelan maksamaa peruspäivärahaa.

On selvää, että nykyistä työttömyyskassajärjestelmää pitää tarkastella kriittisestikin ja löytää sille kehittämiskohteita. Olen lisäksi sitä mieltä, että kassojen määrästäkin pitää käydä avointa keskustelua. Sen sijaan, että romutamme nykyisen järjestelmän, lähtisin ennemminkin kehittämään sitä.

Lisäksi on syytä muista, että työttömyyskassoissa on laaja osaaminen työttömyysturvan hoitamiseen. Kokonaan uuden organisaation rakentaminen samaa tehtävää hoitamaan kuulostaa aavistuksen hölmöläisten puuhalta. Epäilen vahvasti myös kokonaan uuden tahon, kuten KELA:n kykyä suoriutua tuosta tehtävästä. Lisäksi minua pohdituttaa paljonko tuo tulisi maksamaan veronmaksajille esim. henkilöstö- ym. muiden kulujen kanssa?

Ammattiliittoon on kannattaa kuulua erityisesti sen vuoksi, että työntekijöillä on joukkovoimaa neuvotella yleissitovat palkat kaikille. Riittävän palkan turvin, ansiosidonnaisellakin elää jonkin aikaa. Tämäkin on syytä muistaa. Ay-liike ei todellakaan sumuta kassojen ja liiton jäsenyyden suhteen, vaikka tätäkin väitettä viljellään. Työttömyyskassasta saa itselleen työttömyysturvaa ja ammattiliitto puolestaan mm. neuvottelee esim. työehdoista ja auttaa jäseniään työpaikan ongelmatilanteissa. Tämä työnjako on aivan selkeä.

Ammattiyhdistysliike on aina valmis keskustelemaan työttömyysturvan kehittämisestä, mutta se ei voi tarkoittaa samaa kuin turvan leikkaukset ja heikennykset.