Poikkeusolot vaatii ratkaisuja

Poikkeukselliset ajat vaativat nopeita ratkaisuja

Kuten hyvin tiedämme, että samanaikaisesti tuhansia työntekijöitä lomautetaan ja samanaikaisesti olemme kohtaamassa tilanteen, jossa useita Suomelle tärkeitä aloja kärsii työvoimapulasta.
Tähän tarvitsemme mielestäni rohkeita ja hyvin nopeita ratkaisuja. Viime viikolla MTK, ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC ja Teollisuusliitto vetosivat maan hallitukseen, että se tekee asiassa nopeita päätöksiä. Järjestöt laativat 8 kohdan työkalupaketin.
Myös Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen toisen työn vastaanottamisen houkuttelevuuden lisäämiseksi koronaviruspandemiasta johtuvan lomautuksen aikana.
Olen Myllykosken kanssa sama mieltä siitä, että varsinkin maa- ja puutarhataloustöiden työntekijöiden saatavuus on vaarantumassa, koska rajoja on suljettu. Lisäksi tilannetta haittaa se, että emme voi tietää, kuinka kauan meneillään oleva koronaepidemia kestää.
Tavallisesti Suomessa työskentelee vuosittain noin 16 000 ulkomailta tullutta maa- ja puutarhatalouden kausityöntekijää.
Myllykosken ajatus on, että lomautettu työntekijä olisi oikeutettu lomautuksen aikaiseen työttömyyspäivärahaan toiselta työnantajalta saamansa palkan lisäksi, mikäli työllistyisi juuri esimerkiksi edellä mainituille aloille.
Mielestäni tämä aloite on vakavasti otettava pohdintaan. On täysin selvää, että alan houkuttelevuutta lisää, jos työntekijän ansiotaso vastaisi paremmin esimerkiksi lomautusta edeltänyttä tasoa.
Turja Lehtonen
1.varapuheenjohtaja
Teollisuusliitto