Turun raitiotiehankkeesta

Keskustelu Turun raitioliikennehankkeesta käy vilkkaana. Koen, että kuntavaaliehdokkaana minulla on velvollisuus ottaa asiaan kantaa. Itsekin Turussa syntyneenä olen jopa aikoinaan ehtinyt matkustaa raitiovaunun kyydissä täällä Turussa. Tätä silmällä pitäen ajatus raitioteistä kuulostaisi äkkiseltään mukavalta. Haluan kuitenkin todeta, että kannatan toimivaa joukkoliikennettä. Kannatan joukkoliikennettä, joka hyödyttää mahdollisimman montaa turkulaista, ympäryskuntia unohtamatta. Minusta Fölin kehittäminen on ollut hyvä esimerkki toimivasta joukkoliikenteestä. Se on osaltaan lisännyt myös Turun vetovoimaa ja saavutettavuutta.

Raitiotiehanketta sen sijaan pidän kovasti ylimitoitettuna ja jopa harkitsemattomana vallitsevassa tilanteessa. Kaupunkimme talous on huonossa kunnossa ja merkkejä nopeasta muutoksesta parempaan ei ole nähtävissä. Tiedossa ei esimerkiksi vielä ole, mitä mahdollinen sote-uudistus tuo tulleessaan. Raitioliikenteen suunnitteluun on jo käytetty valtavasti aikaa ja resursseja – tälle vuodelle 4miljoonan euron varaus, pelkkään selvitykseen. Tämänkin olisi voinut käyttää toisin. Lisäksi Turun tekemät väestönkasvuennusteet ovat suurella todennäköisyydellä liioiteltuja. Perustan kantani siihen, että usea muu taho, kuten vaikkapa Tilastokeskus on päätynyt alhaisempiin kasvumääriin. Turun kaupungin skenaariot näyttävät perustuvan myös siihen, että väki muuttaa entistä enemmän keskustaan asumaan. Minun on hyvin vaikea kuvitella, että näin tulee tapahtumaan. Perustelujani ovat mm. se, että monet ihmiset arvostavat väljempää ja huokeampaa asumista.   

Se, mitä haluaisin, olisi edelleenkin Fölin kehittäminen. Esimerkkinä otan suunnitteilla olevat runkolinjastot. Nämä toimiessaan palvelevat laajasti kuntalaisia ja ovat kustannuksiltaan aivan eri luokkaa kuin raitioteiden- ja kaluston hankkiminen. Tässä tilanteessa nopeuttaisin runkolinjaston suunnittelua ja toteuttamista. Jatkossa myös sähköbussien määrää tulee tuntuvasti lisätä Fölin toiminta-alueella. Samoin saavutettavuuden ja syöttöliikenteen turvaamiseksi lähijunaliikenteen aloittamisen pitäisi edetä suunnittelupöydiltä käytännön tekemiseksi.

Nyt tarvitaan tasapuolista ja kustannuksiltaan järkevää joukkoliikennepolitiikkaa. Me veronmaksajat olemme tähän oikeutettuja. 

Turja Lehtonen

Kuntavaaliehdokas Turku